Kauplemistingimused

1. ÜLDIST

1.1. Lepingu sõlmimiseks pakutavad keeled on Eesti keel ja inglise keel.

1.2. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad ASK Teenus OÜ,  Villardi tn 23-2, 10136 Tallinn, Eesti Vabariik, telefon| +372 5690 0090 (Müüja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid ASK Teenus OÜ kaubamärgi “ASK design” toodete ja aksessuaaride ostmisel-müümisel askteenus.eu  müügikeskkonnas (e-poes).

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.

1.4. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.5. Toodete valik, hinnad ning allahindlused võivad erineda Müüja edasimüüjate kaubavalikust, hindadest ning allahindlusest.

2. HIND

2.1. Toodete hinnad on toodud toodete lehel ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu (alates 01.01.2024 on käibemaks 22%).

2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse valimist tootelehel, kasutades selleks nuppu „Lisage ostukorvi“.

3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.

3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Maksma“.

3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Maksma“ nupu vajutamist ja makse laekumist.

3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Müüja Kliendi e-posti aadressile. Juhul, kui postkastist kirja ei leidu, palume kontrollida ega kiri ei ole rämpsposti hulka sattunud.

3.6. E-poel on õigus lepingust taganeda või tellitud toode jätta üle andmata, kui kaup on laost otsa saanud või kuvatud valesti süsteemivea tõttu. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Müüja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Müüja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

4. TASUMINE

4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.

4.2. Tellimuste eest saab tasuda krediitkaardiga (MasterCard), Eesti pangalinkidega.

4.3. Tasumine toimub väljaspool e-poodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas, krediitkaardiga tasumisel Montonio Finance UAB (https://montonio.com/). Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

5. TOODETE TARNE KLIENDILE

5.1. E-pood tarnib tooteid kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse.

5.2. Tooted tarnitakse kliendile teenusepakkuja poolt pakutavate pakiautomaadi teenustena. 

5.3. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud. Saadetise kohaletoimetamise kulu sõltub sihtkohast.

5.4. Müüja täidab tellimused, sh annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.

6. TAGANEMISÕIGUS, TOODETE TAGASTAMINE JA VAHETAMINE

6.1. Kliendil on õigus põhjust avaldamata tehingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul esitades Müüjale kirjaliku (postiga või digiallkirjaga) või kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) või täites e-poe veebilehel allalaetav tagastuslehe.

6.2. Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Müüja Kliendile saadetava teatega.

6.3. Klient on kohustatud tagastama toote 14 kalendripäeva jooksul arvates taganemisavalduse esitamisest. Taganemistähtaega arvestatakse päevast, mil Klient või tema nimetatud kolmas isik, kes ei ole kauba vedaja, on saanud toote enda valdusesse. Juhul, kui tellimus koosneb rohkem kui ühest saadetisest, arvestatakse taganemistähtaega viimase paki Kliendini saabumise päevast.

6.4. 14 kalendripäeva jooksul võib Klient tagastada toote, kui see on tellitud ASK Teenus OÜ standardmõõtude valiku järgi.

6.5. Tagastada ei saa toodet, mis on erimõõtude järgi tehtud. NÄIDE: Kui Klient lisab kommentaari, et soovib tavamõõtudest pikemat kleiti (siis see toode on erimõõdu järgi tehtud ja ei kuulu tagastamisele).

6.6. Tagastada ei saa toodet, mis on tellitud PRE-ORDER keskkonnast, sest toode on valmistatud eritellimusena.

6.7.  Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Klient käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

6.9. Kuni paki vastuvõtmiseni ei saa ASK Teenus OÜ toodete eest vastutust võtta, seetõttu soovitame alles hoida postitamisel saadav dokument hilisemaks postitamise tõestamiseks ning postiviisina palume võimalusel valida tähitud post. Toote tagastamine ja/või vahetamine on tasuta, v.a. tagastamise transpordikulud, mis on Kliendi kanda.

6.10. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Toote ja arvega kaasas oleva tagastuslehe. Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tarbijale on üle antud puudusega toode, siis kannab ASK Teenus OÜ  tagastamisega seotud kulud.

6.11. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.

6.12. Kui Müüjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Müüja Kliendiga ühendust.

6.13. Tehingust taganemisel tagastab Müüja Kliendile tema poolt tasutud summad, sh toote Kliendile toimetamise tasu, kandes tagastatava summa Kliendi pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Tähtaeg hakkab kulgema taganemisavalduse jõudmisest ASK Teenus OÜ-le ning ASK Teenus OÜ-l on õigus viivitada raha tagastamisega kuniks tarbija on tagastanud ASK Teenus OÜ-le toote või esitanud tõendi, et on toote tagasi saatnud. Raha tagastame samale arvelduskontole, millelt toimus laekumine. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud

6.14. Ettevõttel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda Kliendilt tagasi kaup, kui kauba hind e-poes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

7. PRETENSIOONI ESITAMINE

7.1. Müüja vastutab kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest kliendile, sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmiest kliendile eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Müüja kohustus.

7.2. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Müüjat, saates vastava info e-posti aadressile info@tallinndolls.com või kirjalikult ASK Teenus aadressile Villardi tn 23-2, 10136 Tallinn, Eesti Vabariik.

7.3. Lepingule mittevastava või defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Müüjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

7.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda toote parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Müüja kulul.

Kliendil on õigus nõuda toote ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ning toote eest tasutud summade tagasinõudmist, kui:

 • Müüjal ei ole võimalik toodet parandada või asendada või
 • toote parandamine või asendamine ebaõnnestub või
 • Müüja ei ole toote puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või
 • Kliendile tekitatakse põhjendamatuid ebamugavusi.

7.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Müüjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.

7.6. Müüja kannab esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui pretensioon on õigustatud. Müüja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:

7.6.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;

7.6.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;

7.6.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;

7.6.4. Puudub ostu sooritamist tõendava dokumendi koopia.

7.7. Juhul, kui Kliendi ja Müüja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Müüja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Müüja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul. Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@askteenus.eu või helistada telefonil +372 5690 0090.

7.8. Juhul, kui Klient ja Müüja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks Eestis tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ja avaldust esitada siin (https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon).

Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Kliendi ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Kliendi kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Vaidluste lahendamisel Eestis tarbijakaitseameti juures lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm)

7.9. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Kliendi asukohajärgsesse maakohtusse.

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

8.1. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on ASK Teenus OÜ , Villardi tn 23-2, 10136 Tallinn, Eesti Vabariik, telefon +372 5690 0090

8.2. Isikuandmete töötlemisel järgitakse Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.

8.3. Vastutav töötleja kogub järgmiseid isikuandmeid: nimi, sünnipäev, isikukood, telefoninumber, e-mail ja ostuajalugu.

8.4. Muuhulgas töödeldakse isikuandmeid ja kogutakse järgmistel eesmärkidel: ostuanalüüside tegemiseks, kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kliendi lojaalsusprogrammi teenindamiseks. Vastutaval töötlejal on õigus teha isikuandmete andmebaasi päringuid, andmeid analüüsida, sorteerida ja teha valimeid.

8.5. Vastutav töötleja ei avalda talle teatavaks saanud andmeid kolmandatele isikutele. ASK Teenus OÜ teenused sh infoühiskonna teenused ei ole suunatud lastele alla 14 aastat.

8.6. Liitudes kliendiprogrammiga, annab klient nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmed on kaitstud ning käsitletakse konfidentsiaalse informatsioonina, sh e-poe tellimuste keskkonnas säilitatavad andmed kliendi ja tema tellimuste kohta. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud, mis tagab kliendi isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Andmetöötlejal puudub ligipääs kliendi konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardi rekvisiitidele.

8.7. Vastutav andmetöötleja rakendab kõiki meetmeid, sh infotehnoloogilisi ja organisatoorseid, kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

8.8. ASK Teenus OÜ võib volitada isikuandmeid töötlema teisi juriidilisi isikuid (volitatud töötleja) tingimusel, et sellise töötlejaga on sõlmitud leping, mille kohaselt volitatud töötleja on kohustatud hoidma töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt seaduses sätestatud nõuetele. Sellisteks volitatud töötlejateks on kassatarkvara teenusepakkujad, tarkvaraarenduspartnerid, logistikateenusepakkujad ja turundusteenusepakkujad. 

8.9. Kliendil on õigus igal ajal saada teavet ning tutvuda enda isikuandmetega, taotleda juurdepääsu enda isikuandmetele, taotleda enda isikuandmete parandamist, taotleda enda isikuandmete piiramist, taotleda enda isikuandmete kustutamist, taotleda enda isikuandmete ülekandmist, õigused seoses automatiseeritused töötlusega, õigus järelevalveasutuse hinnangule. Samuti on õigus võtta tagasi varasemalt antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

8.10. Isikuandmete vastutav töötleja võib saata kliendile uudiskirju, sh rahulolu küsitlusi ning pakkumisi kliendi e-posti aadressile või SMSi vahendusel ainult juhul, kui klient on andnud eelnevalt nõusoleku kliendiprogrammiga liitumise hetkel või iseteeninduskeskkonnas.

8.11. Kliendil on igal ajal võimalik oma isikuandmetega tutvuda ja neid osaliselt muuta logides sisse askteenus.eu iseteeninduskeskkonda või edastades vastava soovi aadressil info@askteenus.eu. Kogutud isikuandmete kustutamiseks esitab klient vastava kirjaliku taotluse aadressile info@askteenus.eu.

8.12. Kliendil on õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole kui ta leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi. Andmekaitseameti (AKI) kontaktandmed leiab AKI koduleheküljel aadressil www.aki.ee.

8.13. Vastutav andmetöötleja muudab ja/või kustutab kliendi andmed pärast seda, kui kliendi isikusamasus on tuvastatud.

8.14. Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.

8.15. ASK Teenus OÜ võib privaatsuspoliitika tingimusi vastavalt seadusele muuta.

0
  0
  Sinu Ostukorv
  Sinu ostukorv on tühiReturn to Shop
  Scroll to Top